Zarządzenia i komunikaty

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora w sprawie obowiązku szczepień

Szanowni Państwo,Drodzy Studenci, z początkiem stycznia 2022 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji opublikował dane dotyczące poziomu zaszczepienia przeciwko COVID-19 studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych. W naszej uczelni zaszczepionych jest prawie 95% pracowników i doktorantów oraz 93% studentów. W mojej opinii nie są to jednak dane zadawalające.  Życzyłbym sobie, aby wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 103/2021

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  wkraczamy w okres wzmożonych infekcji, które w tym roku atakują ze zdwojoną siłą. Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem 103/2021 pracownik, u którego występują objawy infekcji górnych dróg oddechowych, zobowiązany jest pozostać w domu. Kategorycznie o to apeluję i podkreślam, że zasada ta dotyczy wszystkich pracowników, ale także studentów. W tej …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 108/2021 z dnia 25 października 2021 r.

Zarządzenie nr 108/2021 w sprawie w sprawie realizacji programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia podyplomowego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Komunikat Rektora

Komunikat w sprawie organizacji pracy w uczelni od 1 września 2021 r.

W roku akademickim 2021/2022 powracamy do prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni. Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów (treść rozporządzenia MEiN). Aby właściwie przygotować Uniwersytet do realizacji zadań w nadchodzącym roku akademickim wszystkie jednostki organizacyjne wracają do pracy stacjonarnej od 1 września br. Jednocześnie chcemy rozwijać …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 74/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

zarządzenie nr 74/2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2020 z dnia 25 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmian w zakwaterowaniu w II Domu Studenta w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2020 z dnia 7 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 126/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 126/2020 r. z dnia 30 listopada 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów studiów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 121/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 121/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad pobierania opłat na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 120/2020 – w sprawie realizacji programów studiów w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 118/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Komunikat Rektora

Organizacja pracy w jednostkach

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 to kierownik opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy w jednostce, uwzględniając dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną. W swoich decyzjach powinniśmy kierować się specyfiką pracy zespołu, koniecznością zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w siedzibie uczelni przy jednoczesnym zabezpieczeniu ciągłości pracy jednostki. Dynamicznie rosnąca liczba …

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora w sprawie nowych ograniczeń w działalności uczelni

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia w Łodzi strefy czerwonej (od 17.10.2020 r.), zawieszone zostają wszystkie zajęcia stacjonarne realizowane w siedzibie uczelni, z wyłączeniem zajęć praktycznych. W kwestii realizacji dydaktyki klinicznej w mocy pozostaje komunikat Prorektora ds. Klinicznych i Zarządzania Nauką z 12 października 2020 r. Pozostałe zajęcia – dla wszystkich form i trybów studiów – realizowane będą …

Komunikat Rektora

Zasady obsługi studentów i interesantów w czasie epidemii

Szanowni Państwo, w związku z powszechnie obowiązującymi i wprowadzanymi restrykcjami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także aktualnym znaczącym wzrostem potwierdzonych przypadków infekcji Covid-19 pragniemy przypomnieć wszystkim Państwu najważniejsze zasady dotyczące bieżącego funkcjonowania Uczelni i zwrócić szczególną uwagę wszystkich członków społeczności Uniwersytetu na następujące: Obsługa studentów i interesantów realizowana jest w trybie zdalnym, za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji na odległość i tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach …

Komunikat Rektora

Komunikat w sprawie organizacji dydaktyki i postępowania w sytuacji zachorowania na COVID-19

W związku z obserwowaną w ostatnich dniach istotnie zwiększoną liczbą nowych zakażeń COVID-19, hospitalizacji i zgonów, a także coraz liczniejszymi przypadkami zakażeń i zachorowań wśród personelu szpitali, w których odbywają się zajęcia dla studentów UMED-u, w tym osób bezpośrednio zaangażowanych w dydaktykę, ponawiamy apel o szczególne stosowanie wszystkich możliwych środków zapobiegawczych. Bardzo wiele zależy od nas  samych – wszystkie obostrzenia muszą być respektowane. Środki ochrony osobistej personelu i studentów …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przesyłania za pośrednictwem operatora pocztowego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 95/2020 z dnia 7 września

Zarządzenie nr 95/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2020 z dnia 7 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września 2020 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisał zarządzenie nr 82/2020 w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie nr 82/2020

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 77/2020

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 77/2020 w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2020 r. i określa m.in. zasady organizacji pracy w Uczelni, w tym realizacji badań naukowych oraz …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 r

Zarządzenie nr 60/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w czasie epidemii

Komunikat Rektora

Komunikat Rektora z dn. 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków przeprowadzania egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W nawiązaniu do Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustala się następujące, minimalne wytyczne do przeprowadzenia egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: W egzaminie mogą uczestniczyć wyłącznie …

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w czasie epidemii

Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w czasie epidemii

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie stopniowego znoszenia ograniczeń działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie podpisane przez Rektora w dniu 22 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2020 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisał zarządzenie nr 47/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (tekst aktu prawnego dostępny jest na stronie: https://intranet.umed.pl/reccenter/Zarzadzena_dok/Zarz%C4%85dzenie_2020_047.pdf).

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 41/2020 r. z dnia 12 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 41/2020 r. z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów studiów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 40/2020 podpisane przez Rektora w dniu 6 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów doktorskich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 6 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie realizacji programów kształcenia na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów kształcenia na studiach doktoranckich oraz w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora - grafika

Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie Rektora UMED

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów studiów

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 30 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie realizacji programów studiów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikat Rektora UMED

Komunikat Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, w związku z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi ograniczenia pracy wykonywanej przez pracowników na terenie uczelni do zakresu niezbędnego jedynie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-w-zwiazku-z-ograniczeniem-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-terenie-uczelni), wprowadzam do odwołania następujące zasady organizacji pracy: 1) Zobowiązuję kierowników następujących jednostek administracyjnych do ustalenia dyżurów pełnionych w miejscu pracy: Biuro Organizacji i Obsługi …

Zarządzenie Rektora UMED

Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji programów studiów z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, Informacje dotyczące rozwoju epidemii i wdrażane metody ograniczania zakażeń sugerują, że zajęcia dydaktyczne realizowane w formie tradycyjnej mogą zostać zawieszone na wiele tygodni. W tej sytuacji wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy muszą podjąć wielki wysiłek dostosowania się do tych warunków i pilnie uruchomić nauczania zdalne. Aby ułatwić Państwu to zadanie przygotowaliśmy zarządzenie, które …

Komunikat Rektora UMED

Komunikat Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących ograniczenia pracy przez pracowników uczelni, w tym osób niebędących nauczycielami akademickimi, wprowadzamy następujące zasady organizacji pracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Pracownicy uczelni dostępni są pod numerami służbowych telefonów komórkowych lub pod adresem służbowej poczty …

Zarządzenie Rektora UMED

Tymczasowe zasady obiegu korespondencji

Szanowni Państwo, kierując się zaleceniami określonymi w zarządzeniu nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie informujemy o przyjęciu nowych, obowiązujących tymczasowo zasad obiegu korespondencji: stosując się …

Zarządzenie Rektora UMED

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10.03.2020 r.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 …

Komunikat Rektora UMED

Komunikat Biura Rektora

Szanowni Państwo, informujemy, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. działalność dydaktyczna Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia, seminaria i inne zajęcia) zostaje zawieszona.  Zamknięte dla użytkowników będą również Centrum Informacyjno – Biblioteczne i Centrum Sportu. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie zostaną zawarte w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które opublikujemy w  dniu dzisiejszym. …

Zarządzenie Rektora UMED

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-COV-2

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikat Rektora UMED

Aktualizacja Komunikatu Rektora – sytuacja epidemiologiczna – koronawirus 2019-nCoV

Szanowni Państwo, w związku ze wzmożonymi zapytaniami ze strony studentów i pracowników Uczelni, które dotyczą sytuacji epidemiologicznej w krajach południowo -wschodniej Azji, ale także innych regionach świata, w których wystąpiły zachorowania spowodowane zakażeniem koronawirusem 2019-nCoV, informujemy, że  pozostajemy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Łodzi.Stosujemy się do zaleceń komunikatu GIS (z dn. 24 …