Serwis Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - w czasie epidemii Covid-19
Serwis Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - w czasie epidemii Covid-19
Prof. Radzisław Kordek, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo,

dość nagle zmienił się nasz świat. W bardzo wielu obszarach i wymiarach. I wygląda na to, że przed nami miesiące walki z epidemią, a dopiero czas pokaże skalę konsekwencji, które wywołała. Dziś nie pozostaje nam nic innego, jak tylko starać się je maksymalnie  zminimalizować, właściwie ważąc priorytety.

Zawieszenie funkcjonowania pracy Uczelni zostało – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przedłużone do 11 kwietnia i trudno obecnie określić ostateczną datę powrotu do sytuacji sprzed czasu walki z COVID-19. Trzeba zakładać kilka scenariuszy, zależnych od rozwoju sytuacji, w tym scenariusz zdalnego nauczania do końca semestru, ze zdalnie zdawanymi zaliczeniami i egzaminami. Publikujemy zarządzenie, w którym opisaliśmy te możliwości. Kilkustopniowe egzaminy (test, praktyczny, ustny) będą zdawane jednostopniowo. Natomiast decyzje co do dużych egzaminów testowych na końcu semestru podejmiemy później.

Podkreślam, że nie jest to  czas wolny, ale okres, który winien być spożytkowany na naukę. Nauka online na tak szeroką skalę to dla nas nowe doświadczenie, przede wszystkim organizacyjne. Potraktujmy ten czas, w którym pracujemy zdalnie, jako moment próby i wyzwania. Także możliwość zmiany dotychczasowych stereotypów. Jestem pewien, że z każdym dniem coraz lepiej będziemy sobie radzić w nowych realiach nauki na odległość, a przyjęte rozwiązania wykorzystamy w przyszłości – nie jako zastępcze, ale obowiązujące.

Obok wyzwań związanych z procesem nauki i dydaktyki, największe zadanie to dziś bezpośrednia walka naszych klinicystów o życie i zdrowie chorych. I nie tylko chorych na COVID-19, bo przecież ludzie nie przestali zapadać na inne choroby. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, aptekarzom, diagnostom laboratoryjnym, administracji, pracownikom zaopatrzenia, pracownikom technicznym, załogom karetek i całemu personelowi pomocniczemu zaangażowanemu w tę bardzo trudną walkę. Żadne słowa nie oddadzą, tego jak jesteśmy Wam wdzięczni. Chcemy dodać Wam otuchy, chcemy wspierać, tym bardziej, że końca epidemii niestety nie widać i czeka nas długa droga.

Dziękuję także naszym studentom – wolontariuszom, których mamy obecnie już ponad dwustu. To piękne, że potraficie – z pewnością mimo wielu obaw o własne zdrowie – w tym szczególnym i trudnym czasie, pomagać ratować innych. Nigdy nie wątpiłem, że współczesne pokolenia młodych ludzi nie są pozbawione empatii, wrażliwości, heroizmu. Wy jesteście tego żywym przykładem. Wielkie dzięki, tak trzymać!

Chciałbym Państwa zapewnić, że władze Uczelni angażują się maksymalnie w bieżącą sytuację. Pozostajemy w stałym kontakcie z zarządzającymi szpitalami, władzami Państwa, Miasta i Regionu. Staramy się utrzymać płynność większości spraw, realizowanych przez poszczególne piony Uczelni.

Szanowni Państwo,

Przed nami długi i trudny okres. Obok epidemii kroczy lęk i zmęczenie. Jest to też okres próby. Prawdziwej, ciężkiej próby, tego kim jesteśmy i jak sobie radzimy. Bądźmy razem!

Życzę zdrowia i wytrwałości,
Radzisław Kordek

20 marca 2020 r


Poprzednie komunikaty

Zasady funkcjonowania Uczelni po 25 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z ukazaniem się środowiskowych wytycznych dot. stopniowego przywracania działalności uczelni przygotowaliśmy zarządzenie, które reguluje organizacją pracy w Uniwersytecie oraz jego funkcjonowanie w obszarach innych niż dydaktyka, po 25 maja 2020 r. Do „odmrażania” podchodzimy ostrożnie utrzymując większość dotychczasowych ograniczeń i dopracowując rozwiązania, które mogą posłużyć nam długofalowo oraz na wypadek wystąpienia sytuacji … …

Komunikat Rektora z 11 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, z uwagi na dynamiczną sytuację, w której trudno o jednoznaczne i stabilne rozwiązania, kierujemy do Państwa kolejne komunikaty i zarządzenia  – w zależności od potrzeb  i zmieniających się warunków. Dobrze oddają to słowa premiera Włoch, gdzie sytuacja jest dramatyczna, a na problemy medyczne nakłada się olbrzymi kryzys gospodarczy wywołany epidemią: „Oskarżono nas już, że mówimy za dużo, ale także, że mówimy za mało. Że jesteśmy zbyt rygorystyczni albo że … …